ŞENTÜRK İŞİTME CİHAZLARI

İşitme yolculuğunuza eşlik ediyoruz.

İşitme azlığı, ilaç tedavisi veya ameliyatla düzeltilemediğinde işitme kazancı sağlamak amacıyla işitme cihazı kullanılması gerekir. İşitme cihazı ile konuşmaların daha anlaşılır hale getirilmesi, tüm işitsel sinyallerin, gürültü ve müzik gibi çevresel seslerin daha rahat duyulması amaçlanır.
İşitme cihazı teknolojisi, geçmişin iri, hantal ve genellikle üzerinden kablolar sarkan işitme cihazlarından bugüne çok yol kat etti. Bugün artık göze çarpmayan, konforlu cihazlar olarak, işitme cihazınızı bir yemek daveti, sinema veya çocuk bahçesi gibi farklı ortamlara göre ayarlayabilmeniz için çok çeşitli özellikler sunarlar.
ŞENTÜRK İŞİTME CİHAZLARI

PEDİATRİK ÇÖZÜMLER

Çocuk işit­me ci­haz­la­rı ile ço­cu­ğu­nuz sınıf, araba, oyun bah­çe­si veya te­le­viz­yon iz­le­me gibi özel din­le­me ge­rek­ti­ren du­rum­lar­da bile ha­ri­ka ses­le­rin dün­ya­sı­na adım ata­bi­le­cek­tir.
Ge­liş­ti­ril­miş cihaz özel­lik­le­ri­miz, esnek uy­gu­la­ma yön­tem­le­ri ile tüm yaş­tan ço­cuk­la­ra uy­gu­la­ma es­na­sın­da son de­re­ce ra­hat­lık sağ­lar­ken tüm ko­nuş­ma­la­rı işi­ti­le­bi­lir yap­mak­ta­dır.

ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYİP
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

ŞENTÜRK İŞİTME CİHAZLARI

İŞİTME CİHAZLARIMIZ

İşitme problemlerinin yaşam kalitenizi düşürmesine izin vermeyin! İşitme cihazları teknolojisinin ulaştığı son noktayı duyduğunuzda
kulaklarınıza inanamayacaksınız!